školská multilicencia

Druh:Faktúra
Číslo: 69
Predmet (popis dokumentu):školská multilicencia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SILCOM Multimedia SK, s.r.
Adresa dodávateľa:Jánošíkova č. 1, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa:36665134
Cena: 299,85 Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.03.2017
Zverejnené dňa:03.04.2017
Poznamka: