perá

Druh:Faktúra
Číslo: 75
Predmet (popis dokumentu):perá
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:NATIONAL PEN
Adresa dodávateľa:PO BOX 1615, 813 33 Bratislava
IČO dodávateľa:1046
Cena: 54,99 Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.03.2017
Zverejnené dňa:03.04.2017
Poznamka: