telocvičné náradie

Druh:Faktúra
Číslo: 80
Predmet (popis dokumentu):telocvičné náradie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Meru sport. s.r.o.
Adresa dodávateľa:Sládkova 372/8, 702 00 Moravská Ostrava
IČO dodávateľa:04753381
Cena: 249,81 Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.03.2017
Zverejnené dňa:03.04.2017
Poznamka: