odmeny umelcom

Druh:Faktúra
Číslo: 94
Predmet (popis dokumentu):odmeny umelcom
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovgram
Adresa dodávateľa:Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
IČO dodávateľa:306
Cena: 38,50 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.03.2017
Zverejnené dňa:03.04.2017
Poznamka: