Prenájom nebytových priestorov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Prenájom nebytových priestorov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Lenka Duvačová
Adresa dodávateľa:053 11 ILiašovce 76
IČO dodávateľa:
Cena:71,- € / mes
Dokument zo dňa:15.05.2017
Zverejnené dňa:24.05.2017
Poznamka: