Dodatok č.1 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č.1 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Obec Harichovce
Adresa dodávateľa:Obec Harichovce
IČO dodávateľa:00329096
Cena:
Dokument zo dňa:31.03.2017
Zverejnené dňa:25.05.2017
Poznamka: