OU/ 2017004 03.04.17

Druh:Objednávka
Číslo:2017004
Predmet (popis dokumentu):OU/ 2017004 03.04.17
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:DISTA Ing. Jana Dunajská
Adresa dodávateľa:Šrobárova 2682/50, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:715
Cena:450 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.04.2017
Zverejnené dňa:05.05.2017
Poznamka: