hry

Druh:Faktúra
Číslo: 97
Predmet (popis dokumentu):hry
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Zábavné učení, s.r.o
Adresa dodávateľa:Mariánske nám. 14, 688 01 Uherský brod
IČO dodávateľa:29261651
Cena: 147,98 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.04.2017
Zverejnené dňa:05.05.2017
Poznamka: