mäso a mäsové výrobky

Druh:Objednávka
Číslo:20170126
Predmet (popis dokumentu):mäso a mäsové výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Roman Kováč
Adresa dodávateľa:J.Wolkera 2146/19, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:41320981
Cena: 72,75 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.05.2017
Zverejnené dňa:07.06.2017
Poznamka: