OU/ 2017007 15.06.17

Druh:Objednávka
Číslo: 2017007
Predmet (popis dokumentu):OU/ 2017007 15.06.17
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI
Adresa dodávateľa:Družstevná 1199/72, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa:47563478
Cena: 66,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.05.2017
Zverejnené dňa:07.06.2017
Poznamka: