potraviny

Druh:Faktúra
Číslo: 137
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:COOP Jednota SD
Adresa dodávateľa:Liptovský Mikuláš, 03125
IČO dodávateľa:168963
Cena: 126,81 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.05.2017
Zverejnené dňa:07.06.2017
Poznamka: