projektová dokumenácia stavby revitalizá

Druh:Faktúra
Číslo: 152
Predmet (popis dokumentu):projektová dokumenácia stavby revitalizá
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Janka Dunajská DISTA
Adresa dodávateľa:Šrobárova 2682/50, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:704
Cena: 450,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.05.2017
Zverejnené dňa:07.06.2017
Poznamka: