odborná skúška a servisné činnosti plynu

Druh:Faktúra
Číslo: 159
Predmet (popis dokumentu):odborná skúška a servisné činnosti plynu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Dušan Slaninka
Adresa dodávateľa:Družstevná 216/54, Harichovce
IČO dodávateľa:10756744
Cena: 330,76 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.05.2017
Zverejnené dňa:07.06.2017
Poznamka: