Finančná dotácia

Druh:Zmluva
Číslo:37620
Predmet (popis dokumentu):Finančná dotácia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Adresa dodávateľa:Kutuzova 17, 831 Bratislava 3
IČO dodávateľa:00177474
Cena:3 000,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.06.2017
Zverejnené dňa:27.06.2017
Poznamka: