Dodatok č.17 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov

Druh:Zmluva
Číslo:6000/2002/V-8
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č.17 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Brantner Nova, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.06.2017
Zverejnené dňa:03.07.2017
Poznamka: