komp. do tlačiarne

Druh:Faktúra
Číslo: 182
Predmet (popis dokumentu):komp. do tlačiarne
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Soft-Tech, s.r.o
Adresa dodávateľa:Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
IČO dodávateľa:45917272
Cena: 122,94 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.06.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: