revízia el. zariadenia

Druh:Faktúra
Číslo: 190
Predmet (popis dokumentu):revízia el. zariadenia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Peter Darvaši
Adresa dodávateľa:Dubová 5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:653
Cena: 537,45 Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.06.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: