reklamné predmety

Druh:Faktúra
Číslo: 193
Predmet (popis dokumentu):reklamné predmety
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Florian, s.r.o
Adresa dodávateľa:Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa:36427969
Cena: 339,60 Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.06.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: