antivírus

Druh:Faktúra
Číslo: 200
Predmet (popis dokumentu):antivírus
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Eset spol s.r.o
Adresa dodávateľa:Pionierska 9/A, 831 02 Bratislava
IČO dodávateľa:31333532
Cena: 55,37 Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.06.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: