generálna oprava striekačky ps12

Druh:Faktúra
Číslo: 206
Predmet (popis dokumentu):generálna oprava striekačky ps12
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:LM-FIRESTORE s.r.o
Adresa dodávateľa:, 038 22 Jesenovo 59
IČO dodávateľa:47791110
Cena: 550,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.07.2017
Zverejnené dňa:02.08.2017
Poznamka: