vyúčtovanie ele

Druh:Faktúra
Číslo: 214
Predmet (popis dokumentu):vyúčtovanie ele
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:VSE
Adresa dodávateľa:Košice,
IČO dodávateľa:36211222
Cena: -50,51 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.07.2017
Zverejnené dňa:02.08.2017
Poznamka: