triedna kniha, triedne výkazy

Druh:Faktúra
Číslo: 229
Predmet (popis dokumentu):triedna kniha, triedne výkazy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ŠEVT, a.s.
Adresa dodávateľa:Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:31331131
Cena: 34,19 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.07.2017
Zverejnené dňa:02.08.2017
Poznamka: