Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. Z20161344_Z

Druh:Zmluva
Číslo:Z20161344_Z
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. Z20161344_Z
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FISgroup ASSET, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Považská 23, 831 Bratislava
IČO dodávateľa:44496788
Cena:
Dokument zo dňa:24.08.2017
Zverejnené dňa:30.08.2017
Poznamka: