Prenájom pozemku - lesná cesta

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Prenájom pozemku - lesná cesta
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Urbariát, pozemkové spoločenstvo Harichovce, p.s.
Adresa dodávateľa:Levočská 155, 053 01 Harichovce
IČO dodávateľa:00619914
Cena:1,- Eur s DPH/rok
Dokument zo dňa:19.09.2017
Zverejnené dňa:20.09.2017
Poznamka: