Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Bigimi, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:44467613
Cena:
Dokument zo dňa:20.09.2017
Zverejnené dňa:26.09.2017
Poznamka: