bezpečnostný projekt

Druh:Faktúra
Číslo: 241
Predmet (popis dokumentu):bezpečnostný projekt
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Richard Krajčík
Adresa dodávateľa:Trubin 97, 966 23 Lovcica - Trubín
IČO dodávateľa:37396196
Cena: 140,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.08.2017
Zverejnené dňa:31.08.2017
Poznamka: