chladnička

Druh:Faktúra
Číslo: 256
Predmet (popis dokumentu):chladnička
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:NAY a.s.
Adresa dodávateľa:Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
IČO dodávateľa:35739487
Cena: 179,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.09.2017
Zverejnené dňa:02.10.2017
Poznamka: