oprava notebooku HP

Druh:Faktúra
Číslo: 267
Predmet (popis dokumentu):oprava notebooku HP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:AVP SERVIS Štefan Kukura
Adresa dodávateľa:Nálekova 1313/13, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:47488221
Cena: 100,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.09.2017
Zverejnené dňa:02.10.2017
Poznamka: