ele

Druh:Faktúra
Číslo: 277
Predmet (popis dokumentu):ele
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa dodávateľa:Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa:35743565
Cena: 68,44 Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.09.2017
Zverejnené dňa:02.10.2017
Poznamka: