školské potreby

Druh:Faktúra
Číslo:295
Predmet (popis dokumentu):školské potreby
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:DOMINO a.s.
Adresa dodávateľa:Spišská Nová Ves, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:594644
Cena: 263,45 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.10.2017
Zverejnené dňa:11.10.2017
Poznamka: