dávkovač

Druh:Faktúra
Číslo:296
Predmet (popis dokumentu):dávkovač
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MIVA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Mlynská 1323, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:31681212
Cena: 139,25 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.10.2017
Zverejnené dňa:11.10.2017
Poznamka: