vyúčt. ele

Druh:Faktúra
Číslo:307
Predmet (popis dokumentu):vyúčt. ele
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa dodávateľa:Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa:35743565
Cena: 96,71 Eur s DPH
Dokument zo dňa:10.10.2017
Zverejnené dňa:11.10.2017
Poznamka: