Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremená

Druh:Zmluva
Číslo:124/19/2017
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremená
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Východoslovenská distribučná, a.s.
Adresa dodávateľa:Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa:36599361
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.10.2017
Zverejnené dňa:19.10.2017
Poznamka: