Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí fin.prostr. na CVČ

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí fin.prostr. na CVČ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Centrum voľného času
Adresa dodávateľa:Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:00188000
Cena:227,37,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.11.2017
Zverejnené dňa:03.11.2017
Poznamka: