rekonštrukcia cesnej komunikácie

Druh:Objednávka
Číslo:2017010
Predmet (popis dokumentu):rekonštrukcia cesnej komunikácie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FAJASTAV, s.r.o
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 56
IČO dodávateľa:737
Cena: 6612,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.10.2017
Zverejnené dňa:27.10.2017
Poznamka: