servisné práce

Druh:Faktúra
Číslo: 320
Predmet (popis dokumentu):servisné práce
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Agro-Spiš s.r.o
Adresa dodávateľa:Mlynská 2, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:31727531
Cena: 93,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.10.2017
Zverejnené dňa:31.10.2017
Poznamka: