narex brúska uhlová

Druh:Faktúra
Číslo: 323
Predmet (popis dokumentu):narex brúska uhlová
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Agro-Spiš s.r.o
Adresa dodávateľa:Mlynská 2, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:31727531
Cena: 106,68 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.10.2017
Zverejnené dňa:31.10.2017
Poznamka: