odpratávanie snehu

Druh:Objednávka
Číslo: 2017015
Predmet (popis dokumentu):odpratávanie snehu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Miloš Pollák
Adresa dodávateľa:, 05311 Iliašovce 167
IČO dodávateľa:410
Cena: Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.11.2017
Zverejnené dňa:04.12.2017
Poznamka: