knihy

Druh:Faktúra
Číslo: 371
Predmet (popis dokumentu):knihy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:JARKA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Letecká 34, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31694896
Cena: 229,64 Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.11.2017
Zverejnené dňa:04.12.2017
Poznamka: