zmeny a doplnky UP

Druh:Faktúra
Číslo:393
Predmet (popis dokumentu):zmeny a doplnky UP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. arch. Ján Pastiran
Adresa dodávateľa:Považská 8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:997
Cena: 4900,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.12.2017
Zverejnené dňa:29.12.2017
Poznamka: