mikulášske balíčky

Druh:Faktúra
Číslo:397
Predmet (popis dokumentu):mikulášske balíčky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Potraviny u Repiny, Mgr. V
Adresa dodávateľa:, 914 43 Omšenie č. 301
IČO dodávateľa:33183678
Cena: 185,86 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.12.2017
Zverejnené dňa:29.12.2017
Poznamka: