kontrola HP

Druh:Faktúra
Číslo:399
Predmet (popis dokumentu):kontrola HP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:LIVONEC s.r.o
Adresa dodávateľa:Hraničná 13, 05801 Poprad
IČO dodávateľa:31730671
Cena: 81,06 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.12.2017
Zverejnené dňa:29.12.2017
Poznamka: