dovoz štrkodrvy

Druh:Faktúra
Číslo:412
Predmet (popis dokumentu):dovoz štrkodrvy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FAJASTAV, s.r.o
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 56
IČO dodávateľa:737
Cena: 115,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.12.2017
Zverejnené dňa:29.12.2017
Poznamka: