Kontrora detských ihrísk

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Kontrora detských ihrísk
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:EKOTEC, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
IČO dodávateľa:00687022
Cena:230,- Eur bez DPH
Dokument zo dňa:04.12.2017
Zverejnené dňa:12.01.2018
Poznamka: