prenájom vir. servera

Druh:Faktúra
Číslo: 35
Predmet (popis dokumentu):prenájom vir. servera
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Klubert
Adresa dodávateľa:Za Hornádom 10/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:34573488
Cena: 114,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.01.2018
Zverejnené dňa:01.02.2018
Poznamka: