D-link

Druh:Faktúra
Číslo: 36
Predmet (popis dokumentu):D-link
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MBTECH BB s.r.o
Adresa dodávateľa:Zvolenská cesta 37, 97401 Banská bystrica 1
IČO dodávateľa:36622524
Cena: 40,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.01.2018
Zverejnené dňa:01.02.2018
Poznamka: