Poskytovanie internet. aplikácie "Elektronická registratúrna kniha"

Druh:Zmluva
Číslo:13/2018
Predmet (popis dokumentu):Poskytovanie internet. aplikácie "Elektronická registratúrna kniha"
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:COMMERCE INVEST, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Sobotské nám. 1748/46, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36444154
Cena:
Dokument zo dňa:07.02.2018
Zverejnené dňa:12.02.2018
Poznamka: