servis notebooka

Druh:Faktúra
Číslo: 38
Predmet (popis dokumentu):servis notebooka
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Jozef Palutka - ALLY
Adresa dodávateľa:Helsinská 2, 040 13 Košice
IČO dodávateľa:41032594
Cena: 27,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.02.2018
Zverejnené dňa:01.03.2018
Poznamka: