Druh:Faktúra
Číslo: 49
Predmet (popis dokumentu):
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:JCD s r.o.
Adresa dodávateľa:Funduš 6/215, 930 40 Štvrtok na Ostrove
IČO dodávateľa:36239160
Cena: 399,65 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.02.2018
Zverejnené dňa:01.03.2018
Poznamka: