ovocie

Druh:Faktúra
Číslo: 59
Predmet (popis dokumentu):ovocie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BIGIMI s.r.o
Adresa dodávateľa:Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:44467613
Cena: 6,44 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.02.2018
Zverejnené dňa:01.03.2018
Poznamka: